kwiecień 2023

nd pn wt śr czw pt sob
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

« Wujek dobra rada - różne reprezentacje tej samej części | Main | Autodesk Inventor - Symulacja Dynamiczna »

27 listopad 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

rufi

Czekałem na taką prezentację. Dzięki.

Marcin

Prezentacja bardzo dobra. Po kolei tłumaczy co i jak.

Mam pytanie trochę inne. Z jakiego (model, firma) manipulatora korzystasz? Stoję przed zakupem i chciałbym wiedzieć z jakiego korzystają profesjonaliści.

Kamil

Witam,
jestem użytkownikiem Inventora i korzystam z manipulatora 3d connexion , tak sie składa ze wygrałem drugi model i mam na sprzedaż space mouse pro jakby ktoś był zainteresowany możemy spróbować się dogadać

Przemyslaw Sokolowski

Na moim biurku stoi SpacePilot Pro, ale nie wykorzystuję w pełni jego możliwości. Moja praca różni się od pracy typowego projektanta. Są dni kiedy nawet nie uruchamiam Inventor'a. Nie wykonuję codziennie powtarzających się czynności więc nie mam potrzeby zaprogramowania przycisków do wywoływania najczęstszych komend Inventor'a. W podróży korzystam z kolei z SpaceNavigator dla notebook'a i bardzo go sobie chwalę ze względu na małe rozmiary.(http://www.3dconnexion.com/)

Adrian

@Kamil
Space mouse pro mam okazję nabyć za 160€ w ofercie dla studentów. Cena myślę że atrakcyjna. Za ile byś Ty sprzedał?

Kamil

Space Mouse Pro sprzedam za 600 PLN

Leszek

Czy oferta na Space Mouse Pro jest nadal aktualna? Bo byłbym zainteresowany.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)